روف گاردن (بام سبز) چیست؟

در این مقاله به تعریف انواع سیستمهای روف گاردن و بام سبز میپردازیم و به توضیح انواع روف گاردن یا باغ بام از جمله روف گاردن های متمرکز(Intensive roofgarden) , روف گاردن های غیر متمرکز (Extensive roofgarden) یا بام سبز یا گرین روف خواهیم پرداخت و توضیحاتی راجع به روف گاردن های مدولار (فلاورباکسی) خواهیم داد.
ادامه مطلب