پروژه های ما

ما در تیم گرانیوم با تجربه طراحی و اجراء بیش از ۳۰ پروژه لوکس و مطرح روف گاردن، توجه به جزییات و رعایت کیفیت را مهمترین عامل موفقیت و دوام پروژه هایمان میدانیم.